Mill Spares, Under Feed Rollers, Donnelly Chute, Rake RBC Carriers, Boiling House Equipments, Juice Heaters, Pug Mills, Manufacturer, Supplier, India

 
Our Valued Clients List
 
01. Godavari Biorefineries, Sameerwadi.
02 Datta S.S.K., Shirol.
03. Nandi S.S.K., Galgali.
04. Mallaprabha S.S.K.N. M.K., Hubli.
05. Gurudatta Sugars Ltd., Takli Wadi.
06. Doodhganga Nandi S.S.K., Chikkodi.
07. Satish Sugars Ltd., Gokak.
08. Yashwantrao Mohite Krishna S.S.K., Rethre Budruk.
09. Kranti S.S.K. Ltd., Kundal.
10. Tatyasaheb Kore Warna S.S.K. Ltd., Warnanagar.
11. Krishna S.S.K.N., Halyal Athani.
12. Doodhganag Vedganga S.S.K., Bidri.
13. Nalwade Sugar, Mhalunge.
14. Kisanveer S.S.K., Bhuinj.
15. Mahatma Sugar and Power, Jamani, Vardha.
16. Shri. Chatrapati Shahu S.S.K. Ltd., Kagal.
17. Kumbhi S.S.K., Kuditre.
18. Bhogavati S.S.K., Bhogavati.
19. Hira sugar Sankeshwar, Karnataka.
20. Thermax
21. Kirloskar Ebara

 
 
Modernization of Khandsaries and minisugar plants supplied :-
 
01. Durga Sugar Mills, Mendhrana - M.P.
02. Deepak Khandsari, Chasvad-Gujarat.
03. Kedareshwar Khandsari Udyog, Bharuch.
04. Durga Khandsari, Chindwara - M.P.
05. Nikhil Khandsari, M.P.
06. Anand Khandsari, Bidar - Karnataka.
07. Maruti Khandsari, Bide - Karnataka.
08. Jai Bharat Khandsari, Bidar - Karnataka.
09. Shri Ambai Sahakari Magasvargiya Shetimal Prakriya, Jainapur - Jaysingpur.
10. Shri Brhamanand Sagar Jaggary Industries, Harugiri.
11. Diamond Khandsari Sugar, Karad-Maharashtra.
12. Vishal Khandsari Pvt. Ltd., Bidar-Karnataka
13. Shiv Shakti Sugar Mills, Bidar-Karanataka.
14. Jawandhiya Sugars Pvt. Ltd., Bankhedi - M.P.
15. Rai Sugar Mills, Salichouka road Narasinghpur - M.P.
16. Signodia Khandsari Sugars Mills, Andhra Pradesh.
17. Vidharbha Sugar Mills Pvt. Ltd,. Kurha - Amravati, Maharashtra.